Slicer/pl

From RepRap
Jump to: navigation, search


Slicer to program służący do dzielenia obiektu na warstwy i generowania kodu (G code) zrozumiałego przez drukarkę. Za pomocą tego programu generowany jest plik "gcode" czyli plik sterujący drukarką.

Slicer dokonuje konwersji modelu 3D przedmiotu realnego (który jest najczęściej w formacie STL) na GCode.

Popularne slicery to: Slic3r, Skeinforge i KISSlicer.