RepRap-ını yarat

From RepRap
Jump to: navigation, search


RepRap-ını yarat
Əgər sən ilk RepRap-nı yaratmaq qərarına gəlmisənsə, bu avadanlıqlardan birini secib Prusa Mendel (boyük çap məkanı) və ya Huxley (kicik ölçülü avadanlıq) onu yığmağa baslaya bilərsən.

RepRap Snappy
RepRap Snappy

Ən çox özü tərfindən çap ediləbiləcək hissə, sadə yığılma

Prusa Mendel
Prusa Mendel

Tam ölçülü RepRap, Ən çox yayılmış, ucuz başa gələn və yığılma sadəliyi

Wallace
Wallace

Mükəmməl, ucuz və az sayda detallar yığma prosesini tam sadələşdirir

Original Mendel
Original Mendel

İlk Mendel modeli: tam funksional, müasir Mendel modellərinə nəzərən mürəkkəbdir

RepRapPro Huxley
Huxley

RepRap-ın asan daşınabilir deyə az sayda hissələrdən ibarəq olan Balaca konstruksiyalı modeli

RepRapPro Tricolour Mendel
RepRapPro Ormerod
Ormerod

RepRap design that is quick to assemble and gives mono or multi-material 3D printing.

Köhnə model RepRap 3D Printerləri. Daha yeni və daha müasir modellərlə əvəz edilmişdir (öz cavabdehliyinizə yığa bilərsiz).
Əgər sən ilk RepRap-nı yaratmaq qərarına gəlmisənsə, bu avadanlıqlardan birini secib Prusa Mendel (boyük çap məkanı) və ya Huxley (kicik ölçülü avadanlıq) onu yığmağa baslaya bilərsən.

Original Huxley
original Huxley

The Original Mini RepRap

Darvin
Darvin

İlk RepRap